Nemovitosti

Projekt

č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007591 "Rekonstrukce nemovitosti OSP, spol. s r.o. pro rozšíření výroby společnosti - Vajčárna“

je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti.

Cílem projektu je rekonstrukce v současnosti nevyužívaného brownfieldu v Moravském Krumlově a jeho následné využití pro rozšíření výrobní činnosti firmy o novou oblast - zámečnickou dílnu. V rámci rekonstrukce dojde k mírnému navýšení podlahové plochy a obestavěného prostoru.


EUMPO