Technologie OSP

Projekt

č.  CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008107 ".Pořízení strojů a technologického zařízení pro zefektivnění výroby společnosti  OSP, spol. s r.o.“

je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,  program Technologie.

Cílem projektu je pořízení nových strojů a instalace nového moderního technologického zařízení s využitím pro betonárnu a dřevařskou dílnu (výroba střešních vazníků) společnosti OSP, spol. s r.o.  V rámci projektu bude pořízen teleskopický manipulátor, vysokozdvižný vozík, technologie na ohřev násypníků betonárny,  technologické zastřešení čtyřkomorového zásobníku kameniva betonárny a technologie pro doplnění výrobní linky střešních vazníků společnosti OSP, spol. s r.o.


EUMPO