Projekt „Fotovoltaický systém pro vlastní spotřebu – OSP spol. s r.o., CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002003 je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je pořízení fotovoltaického systému pro společnost OSP spol. s r.o. Cílem projektu je energetická úspora v rámci provozu areálu společnosti a tím také finanční úspora z hlediska nákladů na tyto energie. Dalším cílem je také menší zátěž životního prostředí a ekologicky šetrnější výroba elektrické energie.


Projekt č.  CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008107 „.Pořízení strojů a technologického zařízení pro zefektivnění výroby společnosti  OSP, spol. s r.o.“

je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,  program Technologie.

Cílem projektu je pořízení nových strojů a instalace nového moderního technologického zařízení s využitím pro betonárnu a dřevařskou dílnu (výroba střešních vazníků) společnosti OSP, spol. s r.o.  V rámci projektu bude pořízen teleskopický manipulátor, vysokozdvižný vozík, technologie na ohřev násypníků betonárny,  technologické zastřešení čtyřkomorového zásobníku kameniva betonárny a technologie pro doplnění výrobní linky střešních vazníků společnosti OSP, spol. s r.o.


Projekt č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007591 „Rekonstrukce nemovitosti OSP, spol. s r.o. pro rozšíření výroby společnosti – Vajčárna“

je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti.

Cílem projektu je rekonstrukce v současnosti nevyužívaného brownfieldu v Moravském Krumlově a jeho následné využití pro rozšíření výrobní činnosti firmy o novou oblast – zámečnickou dílnu. V rámci rekonstrukce dojde k mírnému navýšení podlahové plochy a obestavěného prostoru.

Projekt růst zaměstnanců

Projekt RŮST ZAMĚSTNANCŮ – CESTA K ÚSPĚCHU SPOLEČNOSTI OSP, SPOL. S R.O.je spolufinancován Evropskou unií.Projekt si klade za cíl podpořit růst zaměstnanců společnosti OSP, spol. s r.o. profesním a odborným vzděláváním. Záměrem projektu je, aby vybraná školení a kurzy zaměstnance/kyně v jejich oboru posouvaly vpřed a podpořily tak jejich profesní kvality.

EVROPSKÁ UNIE Evropský sociální fondOperační program Zaměstnanost.

https://mail.osp-mk.cz/service/home/~/?auth=co&loc=cs&id=59207&part=2