Projekt č.  CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008107 “.Pořízení strojů a technologického zařízení pro zefektivnění výroby společnosti  OSP, spol. s r.o.“

je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,  program Technologie.

Cílem projektu je pořízení nových strojů a instalace nového moderního technologického zařízení s využitím pro betonárnu a dřevařskou dílnu (výroba střešních vazníků) společnosti OSP, spol. s r.o.  V rámci projektu bude pořízen teleskopický manipulátor, vysokozdvižný vozík, technologie na ohřev násypníků betonárny,  technologické zastřešení čtyřkomorového zásobníku kameniva betonárny a technologie pro doplnění výrobní linky střešních vazníků společnosti OSP, spol. s r.o.


Projekt č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007591 “Rekonstrukce nemovitosti OSP, spol. s r.o. pro rozšíření výroby společnosti – Vajčárna“

je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti.

Cílem projektu je rekonstrukce v současnosti nevyužívaného brownfieldu v Moravském Krumlově a jeho následné využití pro rozšíření výrobní činnosti firmy o novou oblast – zámečnickou dílnu. V rámci rekonstrukce dojde k mírnému navýšení podlahové plochy a obestavěného prostoru.